VADOVE, sutelk visą dėmesį į verslą, o apskaitą patikėk mums!

Pasirašius buhalterinės apskaitos paslaugųteikimo sutartį galėsite atsikvėpti, nes viską už Jus padarys UAB „Docinta“ apskaitos specialistai.

Buhalterinės apskaitos paslaugos teikiamos pagal šalių pasirašytą apskaitos paslaugų teikimo sutartį. Priklausomai nuo Jūsų verslo intensyvumo ir dokumentų kiekio, galima pasirinkti fiksuotą arba kintamą apskaitos kainą , kuri vertinama kiekvieną mėnesį pagal faktišką darbų krūvį. Pagal pasirašytą sutartį už paslaugas mokate pasibaigus kalendoriniam mėnesiui arba taikant kintamą paslaugų kainą, po darbų krūvio įvertinimo. Esant poreikiui galime dirbti ir nuotoliniu būdu.

Pagal pasirašytą sutartį gaunate šias buhalterinės apskaitos paslaugas:

 • Pirkimų ir pardavimų sąskaitų – faktūrų registravimas;

 • Kasos dokumentų registravimas;

 • Kasos knygos pildymas;

 • Avanso apyskaitų registravimas;

 • Banko dokumentų registravimas;

 • Ilgalaikio turto apskaita;

 • Atsargų apskaita;

 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;

 • Mokesčių apskaičiavimas ir registravimas;

 • Deklaracijų, ataskaitų ruošimas ir pateikimas VMI bei VSDFV;

 • Statistinių ataskaitų paruošimas;

 • Vidinių finansinių ataskaitų ruošimas;

 • Finansinės atskaitomybės ir mokesčių ataskaitų ruošimas;

 • Konsultacijos visais buhalterinės bei mokestinės pakraipos klausimais, susijusiais su Jūsų įmone.

Mes prisiimame visą teisinę atsakomybę už teisingą Jūsų įmonės apskaitos tvarkymą, ko negali padaryti fizinis asmuo – buhalteris. Pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį „ Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas”. Tačiau sudarius su mumis buhalterinės apskaitos sutartį už apskaitos organizavimą ir už teisingą atskaitomybės sutvarkymą, bei mokesčių paskaičiavimą atsakysime mes. Mes perimame Jūsų atsakomybę ir užtikriname įmonės finansų valdymo efektyvumą.

Daugiau apie kainas galite rasti čia. Ji priklauso nuo dokumentų kiekio, įmonės veiklos specifikos bei darbuotojų skaičiaus. Mes įsigiliname į Jūsų įmonės buhalterinės apskaitos subtilybes ir pateikiame kokybiškas paslaugas.

Norėdami sužinoti, tikslią apskaitos tvarkymo kainą užpildykite anketą. Mes su Jumis susisieksime ir pateiksime Jums konkurencingą komercinį pasiūlymą.

Klientų atsiliepimai apie mus: