Apskaitos politikos rengimas

KIEKVIENA ĮMONĖ AR ASMUO, VYKDANTIS INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ, TURI TURĖTI APSKAITOS POLITIKĄ!

DAR NETURITE APSKAITOS POLITIKOS?

Apskaitos politika reikalinga ne dėl teisių aktų reikalavimo ją turėti, tai svarbu siekiant turėti skaidrią ir aiškią Jūsų įmonės apskaitą. Apskaitos politikos privalumai:

  • nustatomi naudotini apskaitos metodai, pagal Jūsų įmonės dydį ir verslo specifiką;
  • turėsite skaidrią ir aiškią apskaitos sistemą;
  • pasikeitus buhalteriui, greičiau perprantami Jūsų įmonės apskaitos ypatumai;
  • galimybė parengti individualų sąskaitų planą, kuris palengvintų Jūsų įmonės rezultatų analizę;
  • mažesnė klaidų tikimybė Jūsų apskaitoje;
  • apskaitos metodų pasirinkimą nustatysite Jūs, o ne buhalteris;
  • aiški atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarka;
  • tinkamų metodų pasirinkimas leis optimizuoti mokamus mokesčius.

Apskaitos politikos rengimo eiga:

  • apskaitos politikos rengimo metu su Jumis individualiai bus derinami atskirų apskaitos straipsnių metodai, kurie jau naudojami Jūsų įmonėje ar galėtų būti naudojami;
  • parengiami įsakymai dėl apskaitos politikos patvirtinimo, ilgalaikio turto minimalios vertės ir nusidėvėjimo normatyvų, dokumentų numeracijos pasirinkimo, sąskaitų plano patvirtinimo ir kiti.