Įsigijusiems materialinių vertybių ir buhalterinės apskaitos programa „Centas“ ir pasirinkus „Kompiuterizuota apskaita „Centas“ programa (individualūs)“ mokymus, taikoma 15% nuolaidaPlačiau apie mokymus.

Materialinių vertybių ir buhalterinės apskaitos programa „Centas” suteikia galimybę valdyti ir apskaityti sandėlius, gamybą, užsakymus, atsiskaitymus, darbo užmokestį, ilgalaikį turtą, susikurti specializuotus modulius bei sudaryti balansą. Pagrindiniai programos privalumai:

 • Patogi darbe;
 • Lengvai įsisavinama;
 • Viliojanti kaina;
 • Galimybė išbandyti nemokamai.

Kaina:

 • 242 EUR – 1 darbo vietos kaina;
 • 72,60 EUR – papildoma darbo vieta.

Individualiai konsultuojame  darbo su apskaitos programa „Centas“ klausimais, vykdome individualius mokymus pagal Jums iškylančius klausimus. Mokymų ir konsultacijų kainos derinamos atsižvelgiant į klausimų sudėtingumą bei Jūsų poreikį mokytis.

Detaliau apie programos galimybes:

Materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaita:

 • Pirkimai – pardavimai;
 • Mokėjimo dokumentų registravimas;
 • Atsiskaitymų apskaita. Faktoringas;
 • Kasos ir banko apskaita;
 • Neribotas sandėlių skaičius. Vidiniai judėjimai. Inventorizacija. Perrūšiavimas, komplektavimas, iškomplektavimas;
 • Paslaugų pardavimas. Suteiktų paslaugų registravimas. Automatinis sąskaitų generavimas;
 • Kainininkų spausdinimas. Kainų grupių sudarymas. Individualių kainų nustatymas atskiriems pirkėjams. Etikečių spausdinimas pagal pirkimo dokumentą;
 • Išankstinės sąskaitos. Sąskaitų faktūrų išrašymas pagal išankstines sąskaitas;
 • Užsakymų tiekėjams spausdinimas;
 • Užsakymų priėmimas ir kontrolė, prekių rezervavimas;
 • Prizinių taškų skaičiavimas ir panaudojimas. Lojalumo kortelių panaudojimas;
 • Banko pavedimų eksportas į bankų programas (LITAS-ESIS formatu);
 • Pirminės pakuotės ataskaita pasirinktam laikotarpiui;

Gamyba:

 • Kalkuliacinės kortelių sudarymas ir spausdinimas;
 • Serijinių gaminių pajamavimas pagal kalkuliacinės korteles;
 • Vienetinių kalkuliacijų sudarymas;
 • Vienetinių gaminių pajamavimas;
 • Medžiagų poreikio apskaičiavimas ir medžiagų rezervavimas;
 • Atliktų darbų registravimas pagal darbuotojus;

Sąskaityba:

 • Sąskaitų planas;
 • Operacijų žurnalas;
 • Pajamų ir sąnaudų sąskaitų automatinis uždarymas;
 • Vienkartiniai ir periodiniai skaičiavimai;
 • Balansas. Pelno ir nuostolių ataskaita;
 • Didžioji knyga. Sąskaitos apyvartos žiniaraštis;

Darbo užmokestis:

 • Darbo užmokesčio skaičiavimas pagal mėnesinį arba valandinį atlyginimą;
 • Darbo užmokesčio skaičiavimas pagal nustatytą darbo grafiką. Pastovių ir slankiojančių grafikų nustatymas;
 • GPM skaičiavimas pagal nurodytą pagrindinį tarifą;
 • Tabelio pildymas. Darbo laiko žiniaraščio bei darbo grafiko spausdinimas;
 • Įvairių rūšių atostogų ir nedarbingumo įvedimas;
 • Vienkartiniai ir periodiniai priskaitymai;
 • Vienkartiniai ir periodiniai išskaitymai;
 • Ataskaitos Sodrai (1-SD, 2-SD, SAM). Formų paruošimas el. formate;
 • Išmokėtų išmokų ir GPM pažyma;
 • Įvairios priskaitymų ir išskaitymų ataskaitos, žiniaraščiai;
 • Karo prievolininkų apskaita;

Ilgalalaikis turtas:

 • Ilgalaikio turto kortelės;
 • Nusidėvėjimo skaičiavimas kas mėnesį arba pusmečio metodu;
 • Ilgalaikio turto pirkimas, pardavimas, remontas, nurašymas, perdavimai į kitą padalinį arba kitam atsakingam asmeniui;
 • Ilgalaikio turto inventorizacijos aktas ir kitos ataskaitos;

Papildomų įrenginių palaikymas:

 • Brūkšninių kodų skaitytuvai;
 • Duomenų kaupiklis CASIO DT-900, CASIO DT-930. Prekių sąrašo įkrovimas. Pirkimų bei inventorizacijos duomenų nuskaitymas. Pardavimų dokumentų įkėlimas į SF ir pardavimus gyventojams;
 • Duomenų kaupiklis CASIO DT-X5. Prekių sąrašo įkrovimas. Pirkimų bei inventorizacijos duomenų nuskaitymas. Pardavimo dokumentų paruošimas;
 • Duomenų kaupiklis Datalogic Wizard F742. Inventorizacijos duomenų nuskaitymas;
 • Kasos aparatas ELCOM EURO 2000 Alpha T (prekių likučiai mažinami kvito spausdinimo metu);
 • Kasos aparatai DATECS MP-500, MP-500T, MP-56 (prekių sąrašo eksportas į kasos aparatų aptarnavimo programą WinNet, kvito spausdinimas per Cashfile programą arba mp.dll);
 • Kasos aparatas FASY (prekių sąrašo eksportas į kasos aparatą ir kvito spausdinimas. Likučių eksportas į kasų serverį ir pardavimų importas);
 • Fiskalinis blokas POS ST-05 (prekių likučiai mažinami kvito spausdinimo metu; prekių sąrašo įkrovimas ir pardavimų importas per Poslink);
 • POS kasos aparatų specializuota pardavimų programa ABCPOS (prekių sąrašo įkrovimas ir pardavimų importas);
 • Fiskalinis blokas FP-1000 (prekių likučiai mažinami kvito spausdinimo metu);
 • Svarstyklės (AND, DATECS DT15, JADEWER JWG-15K, METTLER TOLEDO MINI-TIGER, UWE APM – 15);
 • Fiskalinis blokas UNI POS IKS-T81F (prekių likučiai mažinami kvito spausdinimo metu);
 • Fiskalinis blokas Empirija FB 05 (prekių likučiai mažinami kvito spausdinimo metu);

Papildomų programinių paketų palaikymas:

R-Keeper – pirkimų importas suminę išraišką iš R-Keeper Storehouse, pardavimų gyventojams importas.

Kitos galimybės:

 • Vartotojų slaptažodžiai ir apribojimai;
 • Rezervinis duomenų kopijavimas;
 • Darbas tinkle;
 • Kai duomenų bazės dydis >5Mb ir vartotojų skaičius >2, papildomai reikia užsisakyti SQL serverį, kurio kaina priklauso nuo naudojamos operacinės sistemos ir darbo  vietų skaičiaus. Panaudojant SQL serverį, galima dirbti su bendra duomenų baze per Internetą, arba kurti Internetinius projektus (pavyzdinis projektas Įmonės kodas – 111, Slaptažodis – 111);
 • Darbas su keliomis įmonėmis (viename kompiuteryje);
 • Leidinių prenumeratos bei paslaugų abonemento tvarkymas;
 • Veterinarijos gydyklos apskaita;
 • Transporto planavimas ir apskaita;
 • Aptarnavimo tarnybų iškvietimų apskaita;
 • Reklamos užsakymų apskaita;
 • Inventoriaus nuomos apskaita;
 • Siuntų pristatymo apskaita;
 • Autoserviso užsakymai.

Automatiškai „Centas“ programos formuojamos ataskaitos:

Ataskaitos

 • Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras;
 • Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras FR0671;
 • Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras;
 • Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras FR0672;
 • i.SAF duomenų rinkmena;
 • PVM ataskaita;
 • Prekių ataskaita INTRASTATui;
 • Maržinių prekių pardavimų žurnalas;
 • Prekių ir paslaugų teikimo į kitas ES šalis ataskaita FR0564;
 • Įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas;
 • Debitorių skolos / skolos kreditoriams;
 • Atsiskaitymai su kontrahentais;
 • Atsiskaitymai su mat. atsak.;
 • Atsiskaitymų suvestinės periodui;
 • Apyvarta / savikaina;
 • Operacijų suvestinė;
 • Operacijų suvestinė (nedetalizuota);
 • Realizuotų prekių suvestinė pagal pirkėjus;
 • Operacijų suvestinė pagal kontrahentą;
 • Pardavimų suvestinė pagal pirkėjus (metinė);
 • Prekių pirkimų – pardavimų suvestinė;
 • Pirkimų – pardavimų suvestinė pagal projektus;
 • Pirkėjų pelningumo ataskaita;
 • Pirkėjų pelningumo pagal grupes ataskaita;
 • Prekių pelningumo ataskaita;
 • Likučių ataskaita pagal periodą;
 • Pakuotės apskaitos žurnalas;
 • Apmokestinamųjų gaminių apskaitos žurnalas;
 • Likučių paskirstymas;
 • Medžiagų užpajamavimo aktas;
 • Užsigulėjusių prekių ataskaita;
 • Suteiktos paslaugos;
 • Pirkėjų aktyvumo ataskaita;

Ataskaitos (buhalterija)

 • Sąskaitų korespondencijos;
 • Sąskaitos apyvartos žiniaraštis;
 • Balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis;
 • Didžioji knyga;
 • Balansas (pilnoji forma);
 • Balansas (pilnoji forma) nuo 2016;
 • Balansas (sutrumpinta forma);
 • Balansas (sutrumpinta forma) nuo 2016;
 • Balansas (trumpoji forma);
 • Balansas (trumpoji forma) nuo 2016;
 • Pelno nesiekiančių JA balansas;
 • Pelno (nuostolių) ataskaita (pilnoji);
 • Pelno (nuostolių) ataskaita (pilnoji) nuo 2016;
 • Pelno (nuostolių) ataskaita (sutrumpinta);
 • Pelno (nuostolių) ataskaita (trumpoji) nuo 2016;
 • Pelno nesiekiančių JA veiklos rezultatų ataskaita;
 • Pajamų – sąnaudų ataskaita;

Ataskaitos (mokėjimai)

 • Banko ataskaita;
 • Kasos knyga;

Ataskaitos (darbo užmokestis)

 • Priskaitymų ataskaita;
 • Išskaitymų ataskaita;
 • Priskaitymų – išskaitymų žiniaraštis;
 • Darbo užmokesčio pažyma;
 • Darbo užmokesčio pažyma Darbo biržai;
 • Išmokėtų išmokų, GPM ir PSD pažyma;
 • Formos 1-SD, 2-SD, 10-SD, 12-SD, 14-SD, SAM, 0453, 0572, 0573;
 • Išmokėtas atlyginimas ir GPM;
 • Asmeninė sąskaita;
 • Priimtųjų sąrašas;
 • Dirbančiųjų sąrašas;
 • Atostogaujančiųjų sąrašas;
 • Atleistųjų sąrašas;
 • Sukauptas atostogų rezervas;
 • Komandiruoti darbuotojai;
 • Karo prievolininkų duomenų pasikeitimai;
 • Karo prievolininkų sąrašas;

Min. reikalavimai – Pentium 2000 MHz, 512 RAM, 64 Mb video, CD-ROM, Windows 95,98,XP,Vista, Win7 (32 bit).

  Papildomi laukai mokant įmonei:

  Prašome perskaityti ir susipažinti su privatumo politika:
  Susipažinau

  Sutinku, kad su manimi būtų susisiekta nurodytais kontaktais:
  Sutinku

  Sutinku gauti naujienlaiškius el.paštu:
  Sutinku

  Sutinku gauti reklaminę informaciją:
  Sutinku