docinta buhalterine apskaita

Įsigijusiems materialinių vertybių ir buhalterinės apskaitos programa „Centas“ ir pasirinkus „Kompiuterizuotos apskaitos“ kursus, kursams taikoma 20% nuolaidaPlačiau apie mokymus.

Materialinių vertybių ir buhalterinės apskaitos programa „Centas” suteikia galimybę valdyti ir apskaityti sandėlius, gamybą, užsakymus, atsiskaitymus, darbo užmokestį, ilgalaikį turtą, susikurti specializuotus modulius bei sudaryti balansą. Pagrindiniai programos privalumai:

 • Patogi darbe;
 • Lengvai įsisavinama;
 • Viliojanti kaina;
 • Galimybė išbandyti nemokamai.

Jūsų investicija:

 • 242 EUR – 1 darbo vietos kaina;
 • 72,60 EUR – papildoma darbo vieta.

Dėl programos įsigijimo kreiptis telefonu: 8 685 07009 arba el. paštu info@docinta.lt.

Individualiai konsultuojame  darbo su apskaitos programa „Centas“ klausimais, vykdome individualius mokymus pagal Jums iškylančius klausimus. Mokymų ir konsultacijų kainos derinamos atsižvelgiant į klausimų sudėtingumą bei Jūsų poreikį mokytis.

Detaliau apie programos galimybes:

Materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaita:

 • Pirkimai – pardavimai.
 • Mokėjimo dokumentų registravimas.
 • Atsiskaitymų apskaita. Faktoringas.
 • Kasos ir banko apskaita.
 • Neribotas sandėlių skaičius. Vidiniai judėjimai. Inventorizacija. Perrūšiavimas, komplektavimas, iškomplektavimas.
 • Paslaugų pardavimas. Suteiktų paslaugų registravimas. Automatinis sąskaitų generavimas.
 • Kainininkų spausdinimas. Kainų grupių sudarymas. Individualių kainų nustatymas atskiriems pirkėjams. Etikečių spausdinimas pagal pirkimo dokumentą.
 • Išankstinės sąskaitos. Sąskaitų faktūrų išrašymas pagal išankstines sąskaitas.
 • Užsakymų tiekėjams spausdinimas.
 • Užsakymų priėmimas ir kontrolė, prekių rezervavimas.
 • Prizinių taškų skaičiavimas ir panaudojimas. Lojalumo kortelių panaudojimas.
 • Banko pavedimų eksportas į bankų programas (LITAS-ESIS formatu).
 • Pirminės pakuotės ataskaita pasirinktam laikotarpiui.

Gamyba:

 • Kalkuliacinės kortelių sudarymas ir spausdinimas.
 • Serijinių gaminių pajamavimas pagal kalkuliacinės korteles.
 • Vienetinių kalkuliacijų sudarymas.
 • Vienetinių gaminių pajamavimas.
 • Medžiagų poreikio apskaičiavimas ir medžiagų rezervavimas.
 • Atliktų darbų registravimas pagal darbuotojus.

Sąskaityba:

 • Sąskaitų planas.
 • Operacijų žurnalas.
 • Pajamų ir sąnaudų sąskaitų automatinis uždarymas.
 • Vienkartiniai ir periodiniai skaičiavimai.
 • Balansas. Pelno ir nuostolių ataskaita.
 • Didžioji knyga. Sąskaitos apyvartos žiniaraštis.

Darbo užmokestis:

 • Darbo užmokesčio skaičiavimas pagal mėnesinį arba valandinį atlyginimą.
 • Darbo užmokesčio skaičiavimas pagal nustatytą darbo grafiką. Pastovių ir slankiojančių grafikų nustatymas.
 • GPM skaičiavimas pagal nurodytą pagrindinį tarifą.
 • Tabelio pildymas. Darbo laiko žiniaraščio bei darbo grafiko spausdinimas.
 • Įvairių rūšių atostogų ir nedarbingumo įvedimas.
 • Vienkartiniai ir periodiniai priskaitymai.
 • Vienkartiniai ir periodiniai išskaitymai.
 • Ataskaitos Sodrai (1-SD, 2-SD, SAM). Formų paruošimas el. formate.
 • Išmokėtų išmokų ir GPM pažyma.
 • Įvairios priskaitymų ir išskaitymų ataskaitos, žiniaraščiai.
 • Karo prievolininkų apskaita.

Ilgalalaikis turtas:

 • Ilgalaikio turto kortelės.
 • Nusidėvėjimo skaičiavimas kas mėnesį arba pusmečio metodu.
 • Ilgalaikio turto pirkimas, pardavimas, remontas, nurašymas, perdavimai į kitą padalinį arba kitam atsakingam asmeniui.
 • Ilgalaikio turto inventorizacijos aktas ir kitos ataskaitos.

Papildomų įrenginių palaikymas:

 • Brūkšninių kodų skaitytuvai.
 • Duomenų kaupiklis CASIO DT-900, CASIO DT-930. Prekių sąrašo įkrovimas. Pirkimų bei inventorizacijos duomenų nuskaitymas. Pardavimų dokumentų įkėlimas į SF ir pardavimus gyventojams.
 • Duomenų kaupiklis CASIO DT-X5. Prekių sąrašo įkrovimas. Pirkimų bei inventorizacijos duomenų nuskaitymas. Pardavimo dokumentų paruošimas.
 • Duomenų kaupiklis Datalogic Wizard F742. Inventorizacijos duomenų nuskaitymas.
 • Kasos aparatas ELCOM EURO 2000 Alpha T (prekių likučiai mažinami kvito spausdinimo metu).
 • Kasos aparatai DATECS MP-500, MP-500T, MP-56 (prekių sąrašo eksportas į kasos aparatų aptarnavimo programą WinNet, kvito spausdinimas per Cashfile programą arba mp.dll).
 • Kasos aparatas FASY (prekių sąrašo eksportas į kasos aparatą ir kvito spausdinimas. Likučių eksportas į kasų serverį ir pardavimų importas).
 • Fiskalinis blokas POS ST-05 (prekių likučiai mažinami kvito spausdinimo metu; prekių sąrašo įkrovimas ir pardavimų importas per Poslink).
 • POS kasos aparatų specializuota pardavimų programa ABCPOS (prekių sąrašo įkrovimas ir pardavimų importas).
 • Fiskalinis blokas FP-1000 (prekių likučiai mažinami kvito spausdinimo metu).
 • Svarstyklės (AND, DATECS DT15, JADEWER JWG-15K, METTLER TOLEDO MINI-TIGER, UWE APM – 15).
 • Fiskalinis blokas UNI POS IKS-T81F (prekių likučiai mažinami kvito spausdinimo metu).
 • Fiskalinis blokas Empirija FB 05 (prekių likučiai mažinami kvito spausdinimo metu).

Papildomų programinių paketų palaikymas:

R-Keeper – pirkimų importas suminę išraišką iš R-Keeper Storehouse, pardavimų gyventojams importas.

Kitos galimybės:

 • Vartotojų slaptažodžiai ir apribojimai.
 • Rezervinis duomenų kopijavimas.
 • Darbas tinkle.
 • Kai duomenų bazės dydis >5Mb ir vartotojų skaičius >2, papildomai reikia užsisakyti SQL serverį, kurio kaina priklauso nuo naudojamos operacinės sistemos ir darbo  vietų skaičiaus. Panaudojant SQL serverį, galima dirbti su bendra duomenų baze per Internetą, arba kurti Internetinius projektus (pavyzdinis projektas Įmonės kodas – 111, Slaptažodis – 111).
 • Darbas su keliomis įmonėmis (viename kompiuteryje).
 • Leidinių prenumeratos bei paslaugų abonemento tvarkymas.
 • Veterinarijos gydyklos apskaita.
 • Transporto planavimas ir apskaita.
 • Aptarnavimo tarnybų iškvietimų apskaita
 • Reklamos užsakymų apskaita
 • Inventoriaus nuomos apskaita
 • Siuntų pristatymo apskaita
 • Autoserviso užsakymai.

Automatiškai „Centas“ programos formuojamos ataskaitos:

 • Ataskaitos

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras FR0671

Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras

Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras FR0672

i.SAF duomenų rinkmena

PVM ataskaita

Prekių ataskaita INTRASTATui

Maržinių prekių pardavimų žurnalas

Prekių ir paslaugų teikimo į kitas ES šalis ataskaita FR0564

Įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas

Debitorių skolos / skolos kreditoriams

Atsiskaitymai su kontrahentais

Atsiskaitymai su mat. atsak.

Atsiskaitymų suvestinės periodui

Apyvarta / savikaina

Operacijų suvestinė

Operacijų suvestinė (nedetalizuota)

Realizuotų prekių suvestinė pagal pirkėjus

Operacijų suvestinė pagal kontrahentą

Pardavimų suvestinė pagal pirkėjus (metinė)

Prekių pirkimų – pardavimų suvestinė

Pirkimų – pardavimų suvestinė pagal projektus

Pirkėjų pelningumo ataskaita

Pirkėjų pelningumo pagal grupes ataskaita

Prekių pelningumo ataskaita

Likučių ataskaita pagal periodą

Pakuotės apskaitos žurnalas

Apmokestinamųjų gaminių apskaitos žurnalas

Likučių paskirstymas

Medžiagų užpajamavimo aktas

Užsigulėjusių prekių ataskaita

Suteiktos paslaugos

Pirkėjų aktyvumo ataskaita

 • Ataskaitos (buhalterija)

Sąskaitų korespondencijos

Sąskaitos apyvartos žiniaraštis

Balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis

Didžioji knyga

Balansas (pilnoji forma)

Balansas (pilnoji forma) nuo 2016

Balansas (sutrumpinta forma)

Balansas (sutrumpinta forma) nuo 2016

Balansas (trumpoji forma)

Balansas (trumpoji forma) nuo 2016

Pelno nesiekiančių JA balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita (pilnoji)

Pelno (nuostolių) ataskaita (pilnoji) nuo 2016

Pelno (nuostolių) ataskaita (sutrumpinta)

Pelno (nuostolių) ataskaita (trumpoji) nuo 2016

Pelno nesiekiančių JA veiklos rezultatų ataskaita

Pajamų – sąnaudų ataskaita

 • Ataskaitos (mokėjimai)

Banko ataskaita

Kasos knyga

 • Ataskaitos (darbo užmokestis)

Priskaitymų ataskaita

Išskaitymų ataskaita

Priskaitymų – išskaitymų žiniaraštis

Darbo užmokesčio pažyma

Darbo užmokesčio pažyma Darbo biržai

Išmokėtų išmokų, GPM ir PSD pažyma

Formos 1-SD, 2-SD, 10-SD, 12-SD, 14-SD, SAM, 0453, 0572, 0573

Išmokėtas atlyginimas ir GPM

Asmeninė sąskaita

Priimtųjų sąrašas

Dirbančiųjų sąrašas

Atostogaujančiųjų sąrašas

Atleistųjų sąrašas

Sukauptas atostogų rezervas

Komandiruoti darbuotojai

Karo prievolininkų duomenų pasikeitimai

Karo prievolininkų sąrašas

Min. reikalavimai – Pentium 2000 MHz, 512 RAM, 64 Mb video, CD-ROM, Windows 95,98,XP,Vista, Win7 (32 bit).

Papildomi laukai mokant įmonei

Nuoroda į nuotolinių mokymų sutartį
Sutinku (Būtina)

Sutinku, kad mano pateikti duomenys būtų naudojami sutarčiai sudaryti
Sutinku (Būtina)

Sutinku gauti priminimus apie mokymus nurodytais kontaktais
Sutinku

Sutinku gauti naujienlaiškius el.paštu
Sutinku

Sutinku gauti reklaminę info
Sutinku