Kokie svarbiausi ir didžiausi pasikeitimai darbo santykiuose ir apskaitoje mūsų laukia 2015 m. rudenį ir išaušus 2016 m.? Keičiamas darbo kodeksas, sąskaitų planas, finansinių ataskaitų formų, verslo apskaitos standartai.

Vis netyla diskusijos apie naująjį darbo kodekso projektą. Diskusijos dar labiau suaktyvėjo, kai Vyriausybė pritarė šiam projektui. Vieni teigia, kad senasis darbo kodeksas jau atgyvenęs ir reikalingos naujos taisyklės – vis labiau žvalgomasi į vakarus ir liberalesnius jų darbo santykius. Kiti svarsto, ar siūlomos naujovės iš tiesų bus naudingos? Kiekvienas turi savo nuomonę…

Labiau „atrišamos“ rankos darbdaviui ir mažėjanti darbuotojų apsauga? Ką gi siūlo darbo kodekso projektas?

Kad verslas vis skaidrėtų, įmonėms, turinčioms daugiau kaip 50 darbuotojų, siūloma savo internetiniame puslapyje skelbti darbuotojų vidutinį darbo užmokestį pagal profesijas. Tai turėtų paskatinti įmonę labiau konkuruoti, kelti darbuotojų atlyginimus, kad išsaugotų įmonės prestižą. Naujasis darbo kodeksas turėtų palengvinti atleidimo procedūrą: siūloma sumažinti įspėjimo terminą bei mažinti išeitines išmokas iki vieno mėnesio darbo užmokesčio dydžio. Daug diskusijų sukėlė atostoginių apskaičiavimo tvarka, tačiau vis tik paliktas dabartinis būdas (pagal vidutinį darbo užmokestį). Be darbo kodekso, turėtų būti pakeista dar apie 40 teisės aktų, susijusių su darbo santykiais ir socialinėmis darbuotojų garantijomis. Planuojama, kad jau rudeniui įsibėgėjus bus patvirtintas naujasis darbo kodeksas.

Pasikeitimai vien darbo kodeksu nesibaigia. Įgyvendinant apskaitos direktyvą, nuo 2016 m. keičiasi įmonių apskaitos reglamentavimas. Pakeistas įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, pagal kurį keičiasi įmonių finansinių ataskaitų sudėtis. Nuo 2016 m., rengiant finansines ataskaitas turėsite atsižvelgti į įmonės dydį, o vertinant reikės atsižvelgti į du rodiklius iš trijų. O kuriai kategorijai priklauso Jūsų įmonė?

Lietuvoje išties yra nemažai labai mažų įmonių. Gera žinia jų buhalteriams – numatyta išlyga neberengti aiškinamojo rašto, todėl beliks sudaryti tik dvi ataskaitas: sutrumpintą balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą. Finansinės ataskaitos keičiasi. Sutrumpintoje balanso formoje pakeitimų iš esmės nedaug, pelno (nuostolių) ataskaitos formoje pasikeitimų bus daugiau.

Taip jau patvirtintas naujasis sąskaitų planas, kuriuo turės vadovautis buhalteriai vedant įmonių apskaitą. Keičiami ir verslo apskaitos standartai.

Sekite naujienas ir nebūkite pakeitimų užklupti netikėtai.

Pasitikime pakeitimus apie juos žinodami kiek įmanoma daugiau!

2015 m. birželio mėn.

UAB „Docinta“ vadovė Erika