Ūkininkai gaunantys ar pretenduojantys gauti valstybės ir (ar) Europos Sąjungos paramos fondų paramą, jeigu šios paramos teikimą reglamentuojantys teisės aktai įpareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti finansinę atskaitomybę privalo apskaitą tvarkyti dvejybine apskaitos sistema.

Ūkininkų dvejybinė apskaita vedama vadovaujantis LR žemės ūkio ministro įsakymu:

DĖL ŪKININKO ŪKIO IR GYVENTOJŲ, KURIE NEĮREGISTRAVĘ ŪKININKO ŪKIO VERČIASI INDIVIDUALIA ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA, VEIKLOS BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO DVEJYBINE APSKAITOS SISTEMA REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

Kokių privalumų turi dvejybinė apskaitos sistema?

 • Gautus finansinius rodiklius lengviau analizuoti, kas leidžia priimti tinkamus ūkio valdymo sprendimus;

 • Galėsite pasinaudoti valstybės bei ES parama, gauti banko paskolą;

 • Galėsite konkuruoti su ES ūkininkais;

 • Tvarkydami apskaitą dvejybiniu būdu, Jūs kas mėnesį gausite ataskaitas apie pinigų būklę, materialinių vertybių likučius, žinosite kaip atsiskaito Jūsų pirkėjai bei kam esate skolingi;

 • Tvarkant gamybos išlaidų apskaitą, galėsite tinkamai įvertinti Jūsų auginamos žemės ūkio produkcijos savikainą;

 • Pasibaigus metams parengsime finansines atskaitas, todėl galėsite įvertinti metinius rezultatus ir priimti atitinkamus ūkio valdymo sprendimus.

Buhalterinės apskaitos paslaugos teikiamos pagal šalių pasirašytą apskaitos paslaugų teikimo sutartį. Priklausomai nuo Jūsų ūkio veiklos intensyvumo ir dokumentų kiekio kaina nustatoma individualiai Jums.

Pagal pasirašytą sutartį gaunate šias buhalterinės apskaitos paslaugas:

 • Pirkimų ir pardavimų sąskaitų – faktūrų registravimas;

 • Kasos dokumentų registravimas;

 • Kasos knygos pildymas;

 • Avanso apyskaitų registravimas;

 • Banko dokumentų registravimas;

 • Ilgalaikio turto apskaita;

 • Atsargų apskaita;

 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;

 • Mokesčių apskaičiavimas ir registravimas;

 • Deklaracijų, ataskaitų ruošimas ir pateikimas VMI bei VSDFV;

 • Statistinių ataskaitų paruošimas;

 • Vidinių finansinių ataskaitų ruošimas;

 • Finansinės atskaitomybės ir mokesčių ataskaitų ruošimas;

 • Konsultacijos visais buhalterinės bei mokestinės pakraipos klausimais, susijusiais su Jūsų veikla.

Taip pat padėsime parengti ir teisinius dokumentus susijusius su darbo teise (darbuotojų prašymai, įsakymai, darbo sutartys). Esant poreikiui galime parengti šablonines panaudos, nuomos, paskolos ar kitas sutartis.

Papildomas mokestis imamas už kanceliarinių prekių pirkimą Jūsų veiklai (segtuvai dokumentų laikymui), korespondencijos siuntimą (jeigu pageidaujate, kad korespondenciją siųstume mes). Jeigu nenorite mokėti už šias išlaidas pagal susitarimą reikiamas priemones galite pristatyti patys.

Kaip bus tvarkomi Jūsų dokumentai:

 • Jūsų veiklos pristatyti dokumentai bus apdorojami apskaitos programa “Centas”, kuri leis gauti įvairias ataskaita, kurios padės Jums įvertinti Jūsų ūkio padėtį (pirkėjų pelningumą, įmonės piniginius srautus).

 • Gauti  dokumentai yra grupuojami, atitinkamai segami bei saugomi mūsų biure, kol parengiama finansinė atskaitomybė. Jeigu pageidaujate, kad dokumentai būtų pas Jus, tokiu atveju dirbame su dokumentų kopijomis bei mėnesio pabaigoje Jums pateikiame reikiamas dokumentų suvestines. Galimybė bendradarbiauti tiek susitikus (pristatant dokumentus į mūsų biurą), tiek elektroniniu būdu (el. paštu, Skype).

 • Kad Jūsų veiklos dokumentai nepasimestų, kiekvienam savo klientui paskiriame skirtingą segtuvų spalvą, kas suteikia galimybę Jūsų įmonę lengviau identifikuoti. Nesuvesti dokumentai laikomi lentynoje, skirtoje tik Jums.

 • Su Jumis bendraus Jums paskirtas specialistas, kuris dirbs su Jumis. Jis susipažins su Jūsų ūkio darbo specifika bei visuomet atsakys į Jūsų klausimus.

Minimali ūkio apskaitos tvarkymo kaina yra 70 Euruž ataskaitinį mėnesį.  Kaina priklauso nuo darbo krūvio, pristatomų dokumentų, dirbančių darbuotojų, todėl norėdami sužinoti kiek kainuotų Jūsų ūkio apskaitos tvarkymo paslauga, užpildykite anketą ir mes su Jumis susisieksime!