UAB „Docinta“ įgyvendina projektą „Įmonių darbuotojų dalykinių kompetencijų ugdymas ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ (projekto Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0002).Read More