Be apskaitos vedimo neįmanoma jokia veikla. Įmonė apskaitos duomenų pagalba net tik skaičiuoja gamybos išlaidas, pajamas, pelną pagal galiojančius įstatymus ir normatyvinius aktus, tačiau ir vadovaujasi gautais rezultatais kuriant ateities planus. Deja didžioji dalis atliekamų buhalterio darbų yra ne rezultatų interpretavimas ar analizavimas, bet įvairių mokestinių ataskaitų pildymas bei įvairių mokesčių apskaičiavimas.

Todėl būtina ne tik vesti įmonės veiklos apskaitą, bet atitinkamus procesus įforminti dokumentuose, kad gautoji informacija pasiektų vadovus ir šie galėtų priimti tinkamus sprendimus. Todėl apskaitos kokybei keliami reikalavimai gana aukšti, nes netinkamas duomenų pateikimas įmonės vadovams ir akcininkams gali įtakoti netinkamus sprendimus įmonėje. Kartais įmonėse pasitaiko, kai apskaita vedama aplaidžiai, dėl to įmonė rizikuoja užsitraukti civilinę, administracinę, drausminę ar net baudžiamąją atsakomybę dėl neteisingų duomenų pateikimo, netinkamai paskaičiuotų mokesčių. O vadovams priėmus sprendimus pagal netikslius apskaitos duomenis gali grėsti ir bankroto tikimybė.Read More