UAB „Docinta“ įgyvendina projektą „Įmonių darbuotojų dalykinių kompetencijų ugdymas ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ (projekto Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0002).

Projekto tikslas – parengti aukštesnės kompetencijos darbuotojus, mokant juos pagal konkrečiai darbo vietai parengtas neformaliąsiais mokymo programas bei įvertinti jų kompetencijas. Projekto tikslinė grupė – pareiškėjo ir partnerių darbuotojai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020-12-21 / 2022-12-21.

Projekto biudžetas464.798,14 Eur, iš kurių prašomų skirti lėšų suma – 278.874,24 Eur.

Projektas finansuojamas – iš Europos socialinio fondo.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

UAB „Docinta“ administracija