Be apskaitos vedimo neįmanoma jokia veikla. Įmonė apskaitos duomenų pagalba net tik skaičiuoja gamybos išlaidas, pajamas, pelną pagal galiojančius įstatymus ir normatyvinius aktus, tačiau ir vadovaujasi gautais rezultatais kuriant ateities planus. Deja didžioji dalis atliekamų buhalterio darbų yra ne rezultatų interpretavimas ar analizavimas, bet įvairių mokestinių ataskaitų pildymas bei įvairių mokesčių apskaičiavimas.

Todėl būtina ne tik vesti įmonės veiklos apskaitą, bet atitinkamus procesus įforminti dokumentuose, kad gautoji informacija pasiektų vadovus ir šie galėtų priimti tinkamus sprendimus. Todėl apskaitos kokybei keliami reikalavimai gana aukšti, nes netinkamas duomenų pateikimas įmonės vadovams ir akcininkams gali įtakoti netinkamus sprendimus įmonėje. Kartais įmonėse pasitaiko, kai apskaita vedama aplaidžiai, dėl to įmonė rizikuoja užsitraukti civilinę, administracinę, drausminę ar net baudžiamąją atsakomybę dėl neteisingų duomenų pateikimo, netinkamai paskaičiuotų mokesčių. O vadovams priėmus sprendimus pagal netikslius apskaitos duomenis gali grėsti ir bankroto tikimybė.

Taigi, kas yra tvarkinga apskaita? Tvarkinga apskaita – kai vadovas laiku gauna tvarkingas įmonės finansines ataskaitas, valdo įmonės pinigų srautus, laiku imasi priemonių teigiamam pinigų srauto generavimui. Įmonės vadovas, žinodamas įmonės realius skaičius einamuoju laiku, gali kurti metines ir ilgalaikes įmonės strategijas, vizijas. Teigiamo pinigų srauto generavimas yra kertinis visų įmonių tikslas – tada įmonė dirba pelningai, gali plėstis, yra perspektyvi ir patikima partnerė bankinio sektoriaus atžvilgiu. Tačiau kaip vadovas galėtų užtikrinti apskaitos duomenų patikimumą?

Vadovas, pasirinkdamas asmenį, kuris tvarkys jo įmonės apskaitą, turi įvertinti to asmens kompetenciją šioje srityje. Labai dažnai įmonių vadovai patiki įmonės apskaitą buhalteriui ir visiškai nesidomi jo veikla (darbu). Lyg ir savaime suprantamas dalykas, kad buhalteris turi žinoti kaip tvarkytis su įmonės dokumentacija. Deja, dėl patirties stokos, nekeliamos kvalifikacijos dažnai pasitaiko, kad dokumentai nėra segami tvarkingai pagal atskirus apskaitos barus, verslo apskaitos standartų neišmanymas lemia neteisingai pajamuojamas atsargas, pajamas, sąnaudas, atitinkamai neteisingai apskaičiuotus mokesčius. Neretai keičiantis buhalteriui nėra perduodami apskaitos likučiai, todėl naujai atėjęs asmuo dažnai neturi tinkamų duomenų apie debitorių ir kreditorių įsiskolinimus ir panašiai. Pastebėjus visas šias problemas 2012 m. buvo priimtas visuotinis buhalterių egzaminavimas, kuris turėjo įsigalioti nuo 2016 m., tačiau kilus įvairioms diskusijoms 2015 m. priimtos buhalterinės apskaitos įstatymo pataisos ir nutarta atsisakyti visuotinio buhalterių egzaminavimo. Siekiant kelti buhalterių kompetenciją nuspręsta įteisinti buhalterio profesionalo vardą.

Taigi pradedant verslą ir norint, kad jis būtų sėkmingas būtina nuo pat pradžių rūpintis apskaita ir vesti ją tvarkingai. Prisidėti prie Jūsų verslo sėkmės galime ir mes. Padėsime tvarkingai vesti apskaitą ar sutvarkysime apleistą apskaitą. Esant būtinybei galime suteikti Jūsų buhalteriui konsultaciją, peržiūrėti ar šiuo metu vedama įmonės apskaita atitinka visus verslo apskaitos standartus bei mokestinius teisės aktus. Kliento poreikių įgyvendinimas – viena iš svarbiausių mūsų ir Jūsų bendradarbiavimo aspektų.

Laimingas klientas – geriausias mūsų darbo įvertinimas.

2015 m. spalio 7 d.