PATVIRTINTA
Direktorės Renatos Dirmeikienė
2022 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika reglamentuoja internetinės svetainės (toliau – www.docinta.lt) ir www.docinta.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. Internetinėje svetainėje www.docinta.lt nurodydami savo asmens duomenis sutinkate, kad www.docinta.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

 

II. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

4. www.docinta.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
4.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
4.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
4.3. asmens duomenys nuolat atnaujinami;
4.4. asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
4.5. asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
4.6. visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
5. www.docinta.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita internetinės svetainės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
5.1. apdoroti ir administruoti Jūsų paslaugų užsakymus;
5.2. išrašyti finansinius dokumentus (PVM sąskaitas – faktūras, sąskaitas išankstiniams apmokėjimams ir kt.);
5.3. spręsti problemas, susijusias su paslaugų suteikimu, teikti patvirtinimus ir priminimus;
5.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
5.5. tiesioginės rinkodaros tikslais;
5.6. statistinėms analizėms sudaryti.

 

III. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

6. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims:
6.1. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims, tik 5.1.-5.6. punktuose nurodytiems tikslams pasiekti;
6.2. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. REGISTRACIJOS PATEIKIMO TAISYKLĖS

7. Jūs registracijos formose turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis internetine svetaine.

 

V. ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS IR ATNAUJINIMAS

8. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, apie tai pranešant raštu arba kreipiantis telefonu internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais.

 

VI. SLAPUKAI (ANGL. COOKIES)

9. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. cookies). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.

 

VII. TAISYKLIŲ KEITIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. www.docinta.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo sąlygas apie tai pranešdami internetinėje svetainėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.
11. Ši www.docinta.lt privatumo politika galioja nuo 2022 m. rugpjūčio 25 d.